PRISER

GENKNUS + Jordhotel - priser

Genknus er et bæredygtigt knuseanlæg. Her kan du se vores jordhotel priser og priser for modtagelse og salg af materialer.

Vare nr.

Modtagelse

Kr/ton

Pris

51

Trærødder

Kr/ton

290,00

52

Rent affaldstræ

400,00

53

Jord til kartering (‘+ 1 stk. analyse pr. 30 ton)

55,00

54

Tillæg for klasse 2 jord inkl. Slutdeponering

185,00

55

Tillæg for klasse 3 jord inkl. Slutdeponering (Afhængig af forureningsgrad)

 

57

Jord til kartering med brokker

230,00

58

Have/park affald

290,00

59

Trykimprægneret træ

800,00

60

Ren beton

10,00

61

Jern beton

50,00

62

Stor beton (over 1x1x1 mtr)

185,00

63

Rene murbrokker

75,00

64

Mursten/beton blandet

75,00

65

Mursten/beton/jord blandet

200,00

66

Blandet ikke genbrugeligt

1.200,00

166

Byggeaffald til sortering

850

67

Asfalt

40,00

68

Gasbeton/leca (hele læs)

225,00

69

Sandwich elementer

225,00

519

Asbestfri eternit i små læs

1.400,00

50

Trailer

Kr/læs

100,00

    
 

Salg:

  

73

Bentongenknus 0-16mm

Kr/ton

86,00

70

Fin betongenknus 0-32 mm

76,00

71

Grov betongenknus  0-70mm

76,00

72

Teglknus 0-70mm *

22,00

75

Fin asfaltgenknus 0-16mm – 0-32mm **

65,00

77

Landbrugskompost

 

78

Kompost 0/10

 

40,00

79

Kompost muld 0/10

 

74,00

    
 

Jordhotel:

  

501

Jordanalyse inkl. Prøveudtagning

Kr/stk.

775,00

502

Klassificeringsjournal

350,00

503

Prøveudtager

Kr/time

690,00

504

Kørsel – statens takst

Kr/km

3,54

505

Udfyldelse af anmeldelsesskema ***

Kr/stk.

150,00

    

*

Kan indeholde ikke magnetiske metaller og andre urenheder

  

**

Se Hedensted Kommunes hjemmeside før brug

  

***

Evt. + gebyr til kommunen