YDELSER

Jordkørsel

Hos Ejvind Laursen tilbyder vi jordkørsel. Vi kan både hente din overskydende jord og aflevere jord alt efter behov, og alt udføres i overensstemmelse med retningslinjerne fra kommunen.

Derudover tilbyder vi også afhentning af overskydende byggematerialer samt levering af knuste byggematerialer. Når vi genbruger jord og byggematerialer bidrager vi til den miljøvenlige genanvendelsesproces.

Jord skal håndteres korrekt. Er det rent jord skal jordtippen være godkendt til at modtage rent jord. Er jorden forurenet skal jordtippen ligeledes være modtagergodkendt, så jorden bliver håndteret korrekt og eventuelt renset efter behov. Hos Ejvind Laursen A/S har vi et godkendt modtageranlæg – Jordtip. (Link til jordtip)

Afhentning og levering udføres med 4, 5, 6 og 7 akslede lastbiler, vi kan derfor håndtere store læs af både jord og byggematerialer. Alle vores vogne bliver kørt af professionelle chauffører.

Hvordan kommer jeg af med overskydende jord og byggematerialer?

Overskudsjord kan umiddelbart virke som en nem størrelse at håndtere. Der findes dog regler for, hvordan du skal håndtere det. Har du som privatperson eller virksomhed foretaget byggeri, som efterlader dig med mere end en kubikmeter overskydende jord, så tilbyder vi at hente jorden og melde det til kommunen (melder I det, eller skal de selv melde det?) Vi kører jorden til Genknus, hvor vi har vi et jordhotel – et godkendt modtageranlæg. Her håndterer vi jorden korrekt uanset om det er forurenet eller ikke forurenet.

Kan jeg få leveret jord eller andre genknusmaterialer?

Hos Ejvind Laursen A/S tilbyder vi både afhentning og levering af genknusmaterialer. Har du overskydende byggemateriale henter vi det, knuser det og leverer det herefter som teglknus, betonknus m.m. fra Genknus. I byggebranchen er der ofte overskydende byggematerialer, som kan knuses og derefter genanvendes. Denne miljøvenlige proces tilbyder vi på vores godkendte knusestation Genknus. 

Har du spørgsmål

Lars Holtum
20 19 65 82