YDELSER

Om Genknus-66

Genknus er et bæredygtigt knuseanlæg, hvis hovedformål et at omdanne byggeaffald til nye ressourcer. Beton og tegl bliver ofte genanvendt som nye vejmaterialer, og haveaffald fra genbrugspladserne neddeles til træflis, som kan genanvendes til at fyre med.

Genknus blev opkøbt af Ejvind Laursen A/S i 1999, og sidenhen er virksomheden kun vokset. I dag er Genknus ejet af Flemming og Kent Laursen. Virksomheden består i dag af en moderne knusestation med et knuseanlæg til beton, tegl og asfalt.

Genknus er et miljøvenligt knuseanlæg, der varetager betonaffald, teglrester og gammel asfalt. Alle de gamle byggematerialer, der bliver indleveret, bliver omdannet til nye byggematerialer, som primært kan bruges til etablering af nye veje samt andre former for tungbelastede byggeopgaver.

Genknus strækker sig over nogle store arealer, der gør det muligt at håndtere og modtage rent og forurenet jord. Vi opbevarer jorden under kontrollerede forhold på jordhotellet. 

Kent Laursen, som er medejer af Ejvind Laursen A/S, står for den daglige drift på knuseanlægget. Derudover har Genknus kompetente medarbejdere ansat, som sørger for at hele knuseprocessen foregår under ordenlige forhold. 

Kontakt til Genknus foregår derfor til Kent på tlf.: 75891700.

Har du spørgsmål

Kent Laursen
20 19 65 81