YDELSER

Entreprenøropgaver

Ejvind Laursen A/S har mange års erfaring med entreprenøropgaver. Hos Ejvind Laursen A/S udfører vi både opgaver for virksomheder, offentlige institutioner og private inden for områderne anlæg, jord, belægning og kloak.

Det kræver den rette ekspertise samt de korrekte ressourcer at kunne udføre entreprenøropgaver inden for ovennævnte områder. Hos Ejvind Laursen A/S har vi primært medarbejdere, som er faguddannet med mange års erfaring. Derudover har vi vores maskinpark. Vi har altså de ressourcer samt den ekspertise, der skal til for at kunne udføre entreprenøropgaverne professionelt og sikkert.  

Når man arbejder med entreprenøropgaver inden for ovennævnte områder, er det vigtigt, at man er bevidst omkring de gener som miljøet og menneskene kan blive udsat for. 

Når ansatte hos Ejvind Laursen A/S skal udføre en entreprenøropgave, forsikrer de sig altid, at såfremt deres arbejde vil påvirke nærmiljøet og borgerne, vil påvirkningen være så lille som muligt. 

Mandskabet hos Ejvind Laursen A/S er professionelle fagfolk. De er opmærksomme under udførelsen, forsikrer at udførelsen efterlever regler og love og de sørger altid for at komme sikkert i mål med den stillede opgaver. 

Ejvind Laursen har mandskabet, maskinparken og de nødvendige ressourcer, og de er klar til at løfte enhver entreprenøropgave. 

Kontakt os for yderligere information eller såfremt vi skal udføre en entreprenøropgave for dig eller din virksomhed. Ring på 75891700.

Har du spørgsmål

Brian Rasmussen
Byggepladsleder
30 17 72 23