YDELSER

Om forurenet jord

Jord kan blive forurenet af en lang række forskellige faktorer. Det er derfor vigtigt at håndtere jorden under kontrollerede og sikre forhold, så jorden ikke skader miljøet.

Jord kan være forurenet med en lang række kemiske stoffer. Stammer jorden fra et område tæt ved en tankstation, kan jorden være forurenet med benzin- eller olieprodukter. Stammer jorden fra rabatten langs vejkanten, er der risiko for blyforurening. 

Jord kan også være diffus forurenet. Det betyder, at forureningen er opstået over en længere tidsperiode, hvor forurening fra omkringliggende områder har spredt sig. I et sådant tilfælde kan forureningen bestå af støv, bilers udstødning m.m.

Kategorisering af forurenet jord

Miljøstyrelsens grænseværdier, også kaldet kvalitetskriterier, afgør, hvorvidt jorden er forurenet eller uforurenet. Kvalitetskriterierne fortæller, hvor mange kemiske forureninger, der forekommer i den pågældende jord, hvorudfra jorden bliver kategoriseret. 

Læs mere om grænseværdier (kvalitetskriterier) og kategorisering af jord på miljøstyrelsens hjemmeside her eller under jordhotel her. 

(Indsæt link til de pågældende sider)

Håndtering af forurenet jord 

Det kræver både viden og ekspertise at kunne håndtere forurenet jord, da miljøstyrelsen stiller en lang række regler, der skal overholdes for at undgå miljøforureninger. Genknus har en jordrensningsplads, der har en underliggende membran. Membranen adskiller de to miljøer og sikrer derved, at den forurenede jord ikke blandes med den uforurenede jord. 

Modtager alle typer jord

Genknus kan modtage alle typer af jord – både forurenet og uforurenet. Det skyldes, at vi har ressourcerne til at analysere, rense og håndtere jorden. 

Vi tager imod:

Byjord som er opgravet fra områdeklassificerede arealer eller områder, hvor der er mistanke om forurening.

Jord til kartering der stammer fra områder, hvor der er mistanke om forurening.

Jord til sortering der kræver frasortering af murbrokker og lignende. 

Jord til genanvendelse/deponering der ikke indeholder murbrokker eller lignende, og som er klar til slutdeponering/behandling på et godkendt modtageranlæg.

Jord til behandling/rensning. Vi modtager alle typer af forurenet jord.

Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du brug for vejledning til forurenet jord, kan du kontakte Kent Laursen på tlf.: 20196581 eller via mail kl@ejvind-laursen.dk

Har du spørgsmål

Kent Laursen
20 19 65 81