YDELSER

Jordtip

Indlevering af overskydende jord foregår i Ørum Grusgrav. Jorden bliver indleveret via lastvogne, som kører hen til Genknus’ jordtip og læsser jorden af.

Hos Genknus kan du både indlevere store og små mængder af jord. Står du med en overskydende mængde jord fra et færdiggjort projekt, kan den indleveres hos Genknus. Vi sørger for en kontrollerede opbevaring, godkendt jordanalyse og en miljøvenlig genanvendelse.

Såfremt jorden stammer fra et områdeklassificeret område, en kortlagt ejendom eller et offentligt område skal selve flytningen af jorden anmeldes til opgravningskommunen.

Genknus modtager jord anvist som kategori 0 og kategori 1 (Læs om kategorierne her (Link til jordhotel)). Jorden skal være fra områder, der ikke er kortlagt V1 eller V2.

V1 (Vidensniveau 1) betyder, at der findes information om, at der muligvis har været jordforurening på det pågældende areal, hvor jorden kommer fra.

V2 (Vidensniveau 2) betyder, at der med høj sikkerhed findes dokumentation for, at der er jordforurening på arealet. Forureningen kan være skadelig både for mennesker og for miljøet.

(Kilde: Miljøstyrelsen)

Opfylder din jord ovenstående krav, og ønsker du at komme af med den, beder vi dig kontakte Kent Laursen på tlf.: 20196582 eller via mail kl@ejvind-laursen.dk

Har du spørgsmål

Kent Laursen
20 19 65 81