GRUSGRAVE

ØRUM GRUSGRAV

Prisliste pr. 01.03.2021

 

 
  ART PRIS (kr.)
  Harpet sand pr. m3 34,-
  Kørestabilt pr. m3 115,-
  Vasket sand pr. m3 40,-
  Støbemix pr. m3 125,-
  Filtergrus pr. m3    (0/8) 105,-
  Perlesten pr. m3     (2/8) 158,-
  Ærtesten pr. m3     (8/16) 165,-
  Nøddesten pr. m3     (16/32) 165,-
  Singels pr. m3     (32/64) 125,-
  Paksten pr. m3     (64/200) 125,-
  Muld pr. m3 57,-
  Harpet muld pr. m3 115,-
     
  Grusgravpriser er ekskl. statsafgift pr. m3 5,27,-
  Modtagelse af ren jord 60 kr/aksel
  Tillæg for modtagelse af våd ren jord 50 kr/aksel
  Grusgravpriser er ekskl statsafgift p.t.  5,27,-

 

                  Fuglsang grusgrav
 

ØRUM GRUSGRAV

Ådalsvej 13 // 8721 Daugård
Tlf. 30 17 72 31 // 20 19 65 81

 

ÅBNINGSTIDER

JAN // FEB // MAR:
Mandag - Torsdag: kl. 6.30 til 16.00
Fredag: kl. 6.30 til 14.00

ØVRIGE MÅNEDER:
Mandag - Torsdag: kl. 6.00 til 16.30
Fredag: kl. 6.00 til 14.30

  Alle priser er ekskl. moms.
Ret til prisændringer forbeholdes.
FUGLSANG  
   
                    Harpet sand                                                                                                                  34,-  

 

Genknus // grusgrav // telefon 7565 0666 // mobil 2019 6581