KORT PROFIL AF GENKNUS

 
På vores store arealer ved Remmerslund Grusgrav har vi etableret en moderne knusestation med ét stationært og ét mobilt knuseanlæg til knusning af beton, tegl og asfalt.

Vi modtager byggeaffald i alle tænkelige dimensioner og omdanner det til brugbare byggematerialer. Det materiale vi producerer fra byggeaffaldet, genanvendes til etablering af veje og andre tungtbelastede arealer.

Udover knusning af betonaffald, teglrester og gammelt asfalt neddeler vi også træ og trærødder.

Vores store arealer gør det muligt for os at tilbyde både jordhotel og jordtip. Her kan du komme af med overskudsjord, uanset om det er rent eller forurenet. Vi har desuden mulighed for at foretage en jordprøve af den jord, vi modtager. Det kan være af vejjord eller af jord fra byggepladser og andet anlægsarbejde. Jordprøverne foretages af vores Jordlab.

Se prisliste for knusning og salg af materialer.

Genknus er ligesom Jordlab en afdeling i Ejvind Laursen A/S.

 
  Genknus
 

GENKNUS

Remmerslundvej 37  //  8723 Løsning
Tlf. 75 89 17 00

 

KONTAKTPERSON

Lars Olesen
Tlf. 75 65 06 66

 

Genknus // grusgrav // telefon 7565 0666 // mobil 2019 6581